داستانهای محمدرضا

» ۱۳۸٧/٩/۱٥ :: بازم بیاین باهم صحنه بسازیم و کار خیر کنیم !!!
» ۱۳۸٧/٩/٢ :: بسیار سفر باید ، تا پخته شود خامی
» ۱۳۸٧/۸/٩ :: نرم افزار یا سخت افزار ... کدوم بهتره
» ۱۳۸٧/٧/٢۳ :: سوژه ها در راهند ... حلام کنید
» ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: خوشمزه ترینها
» ۱۳۸٧/٧/٥ :: عِندَ الحِکایَةُ المَمَزُ فی الرَمَز
» ۱۳۸٧/٦/٥ :: حرفهایم با کوچولو
» ۱۳۸٧/٥/٢٩ :: گزارشها از المپیک 2008 چین !!!
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: هـپـــلـی نبــاش
» ۱۳۸٧/٥/۱٤ :: چاک خوش شانس ... Good Luck Chuck
» ۱۳۸٧/٥/٤ :: انسان
» ۱۳۸٧/٤/٢ :: فقط برای مادرم ... و دیگر هیچ
» ۱۳۸٧/۳/٤ :: طعم خوشبختی
» ۱۳۸٧/٢/۱٢ :: جریانات رخ ت خوابی
» ۱۳۸٧/۱/٢٢ :: خانه سیاه است
» ۱۳۸٧/۱/۱٢ :: سال موشتون رو بخورمممممم
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ :: دسته گل
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: تن ف ر و ش ی مردانه در تهران
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٥ :: مدرنیته و حاملگی
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: سيندرالله
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۸ :: پوچ
» ۱۳۸٦/۱٠/٩ :: مردی به نام بهنام
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: مال من ... مال تو
» ۱۳۸٦/٩/٧ :: دبی دبی
» ۱۳۸٦/۸/٢٩ :: قلب زمينی ... قلب آسمونی
» ۱۳۸٦/۸/٢۱ :: بچه ها بیاین عروسی
» ۱۳۸٦/۸/۱٢ :: چراااااا
» ۱۳۸٦/۸/۱٠ :: يادش بخير
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: کامنت شناسی در پرشين بلاگ
» ۱۳۸٦/٧/۳٠ :: مرده شور
» ۱۳۸٦/٧/٢٥ :: عکس شناسی در سیصد و شصت درجه
» ۱۳۸٦/٧/٢٢ :: جگرم سوخت
» ۱۳۸٦/٧/٢٠ :: عيد فطر مبارک
» ۱۳۸٦/٧/۱٥ :: من و مهتاب
» ۱۳۸٦/٦/٢٦ :: ماجرای من و دامنش
» ۱۳۸٦/٦/۱۳ :: تعطيلات
» ۱۳۸٦/٦/۸ :: يا صاحب الزمان ... الغوث و الامان
» ۱۳۸٦/٦/٢ :: تعبير خواب
» ۱۳۸٦/٥/٢٥ :: کاش میشد !!!
» ۱۳۸٦/٥/۱۳ :: ازدواج به سبک ممزی
» ۱۳۸٦/٤/٢٦ :: چو عضوی بدرد آورد روزگار ... دگر عضوها را نماند قرار
» ۱۳۸٦/٤/۱٤ :: همدم تنهايی هايم
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: شب های خاطره سازی و خاطره بازی ممزی
» ۱۳۸٦/۳/٢٠ :: يا ستار العيوب
» ۱۳۸٦/۳/۱٤ :: شنل قرمزی
» ۱۳۸٦/۳/۸ :: کليد
» ۱۳۸٦/٢/٢٥ :: لِنگ ها تو هوا بالا ... بزنگول اورژانس و یالله
» ۱۳۸٦/٢/۱٧ :: تولدی ديگر
» ۱۳۸٦/٢/۱٢ :: بارون بارونه .. زمينا تر ميشه ... ممزی جونم داره فارغ ميشه
» ۱۳۸٦/۱/۳۱ :: خاطرات ۱۵ ملوان انگليسی
» ۱۳۸٦/۱/٢٥ :: ترش و شیرین ایام عید
» ۱۳۸٦/۱/۱ :: سال نو مبارک
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: شب پرواز
» ۱۳۸٥/۱٢/۸ :: اخبار بازارچه و افشاگری های شاعرانه ممزي
» ۱۳۸٥/۱٢/٢ :: چه خوب ميشه اگر همه با هم مشغول کار خیر بشيم
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ :: اين يا اون ؟؟؟ ... ولنتاين مبارک
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٩ :: تا تنور داغه ... آره ديگه
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ :: شايد ... نگاهی نو از زاويه ای نو
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٢ :: سکانس آخر
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٥ :: دختر ايرانی بودن
» ۱۳۸٥/۱٠/۳ :: محمد رضا ... ستاره ... چلچراغ ... شيطونی
» ۱۳۸٥/٩/٢۳ :: علف تو علف
» ۱۳۸٥/٩/۱۸ :: يک نکته قابل تامل
» ۱۳۸٥/٩/۱۱ :: گودرز و شقايق عزيز ... پيوندتان مبارک
» ۱۳۸٥/٩/٥ :: تا چند بلتی بشمری
» ۱۳۸٥/٩/٢ :: چه کسی عاشق را کشت
» ۱۳۸٥/۸/٢۳ :: زن ۲ زن ... خدايا توبه
» ۱۳۸٥/۸/۱۸ :: وقتی او رفت
» ۱۳۸٥/۸/۱۱ :: خر بيار ... شانس بار کن
» ۱۳۸٥/۸/۱ :: خر بيار ... شانس بار کن
» ۱۳۸٥/٧/۸ :: گاهی اوقات
» ۱۳۸٥/٧/٤ :: رمضان مبارک
» ۱۳۸٥/٦/٢۸ :: ممزی و تنگه واشی
» ۱۳۸٥/٦/۱٦ :: يک آپديت داغ و آتيشی مخصوص مخاطبین آتيشي
» ۱۳۸٥/٦/۸ :: عنوان ندارد
» ۱۳۸٥/٥/٢٥ :: دوست دختر و دوست پسر .. ارتباط .. نت ورک مارکتينگ
» ۱۳۸٥/٥/۱۸ :: حرفهايم با کوچولو
» ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: بازگشت ممزی
» ۱۳۸٥/٥/۱ :: امتحانات . الکامپ . سفر
» ۱۳۸٥/٤/٢۸ :: فرق آدمها
» ۱۳۸٥/٤/٢۳ :: کوتاه اما خواندنی!!
» ۱۳۸٥/٤/۱٧ :: مرده شور
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: جام جهانی ، امتحانات ، داشبورد ماشینتون ؟!؟
» ۱۳۸٥/۳/٢٩ :: همه چيز بجز ؟؟!!
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: بابا پرشين تولدت مبارک
» ۱۳۸٥/۳/۱٥ :: ممزی و دانشگاه و امتحانات
» ۱۳۸٥/۳/۳ :: انگشت اشاره
» ۱۳۸٥/٢/٢٢ :: شعر - داستان - من و دانشگاه و وبلاگ
» ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: آدمک
» ۱۳۸٥/٢/٢ :: آنجايی که علم از پاسخ باز می ماند
» ۱۳۸٥/۱/٢۳ :: فال که ميگن همينه ؟؟؟
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: منزل دانشجويی
» ۱۳۸٥/۱/٩ :: وقتی ... !!
» ۱۳۸٥/۱/۳ :: نيمه گمشده ممزی کوچولو !!!
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٩ :: سال نو مبارک ... حالا چه مدلی برقصيم ؟؟
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٤ :: ممزی و دانشگاه ... ؟؟
» ۱۳۸٤/۱٢/٤ :: خبر دات کامی ؟!!
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۳ :: داستانی از ...
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٠ :: حيف کلمه خيانت ؟؟!!!
» ۱۳۸٤/٩/٢٥ :: من و تنهايی و شيطونی و حلاليت طلبی ؟؟؟
» ۱۳۸٤/٩/٥ :: گذشته و آينده ؟؟؟
» ۱۳۸٤/۸/٢٩ :: يادش بخير !!!
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: مردها هرگز دروغ نميگويند !!!
» ۱۳۸٤/۸/۱٠ :: من و ما و عشقمون ؟؟؟
» ۱۳۸٤/۸/۱ :: يه پيشنهاد فوق العاده عالی ... بشتابيد ؟؟؟
» ۱۳۸٤/٧/٢٦ :: اونی که ميخواستم ...!!!
» ۱۳۸٤/٧/٢۱ :: زنجيره عشق
» ۱۳۸٤/٧/۱۳ :: خاطره مکه ۱
» ۱۳۸٤/٦/٢٦ :: حاج ممز .... البته از نوع عسلیش
» ۱۳۸٤/٦/۳ :: حلالم کنید ... حاجی شدیم رفت !!!
» ۱۳۸٤/٥/٢٧ :: منو اومدم
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: عنوان ندارد ...؟؟؟
» ۱۳۸٤/٤/٩ :: زیباییهای پنهان زندگی من ؟؟؟!!!!
» ۱۳۸٤/٤/٤ :: اومدم باز اومدم
» ۱۳۸٤/۳/٦ :: سلام ... سلام ... سلام ...
» ۱۳۸٤/٢/۱٩ :: يک قرار وبلاگی توپ ديگه @
» ۱۳۸٤/٢/۸ :: اخبار ممزيی ٬٬٬٬
» ۱۳۸٤/۱/۱۸ :: دوست دختر يعنی چی ؟؟؟
» ۱۳۸٤/۱/۱٥ :: عيد امسال !!!
» ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ :: شايد آخرين حرفهايم با کوچولو ؟؟؟
» ۱۳۸۳/۱٢/٩ :: یک داستان واقعی !!!
» ۱۳۸۳/۱٢/٥ :: خزان ......
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٥ :: مردم شهر خدا
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٦ :: عنوان ندارد !!! بخون .... ميفهمی ؟؟
» ۱۳۸۳/۱۱/٤ :: يه قرار وبلاگی توپ.. تا آخرش بخون !!
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٧ :: عاشقانه ای ديگر !!@
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٧ :: کليد و ..... ؟؟؟!!
» ۱۳۸۳/۱٠/٦ :: من اومدم ( چشمک)
» ۱۳۸۳/٩/٢٤ :: می خوام همون ممزی سابقم بشم
» ۱۳۸۳/٩/۱٥ :: ديدار
» ۱۳۸۳/٩/۸ :: اعتراف
» ۱۳۸۳/٩/۱ :: جاده
» ۱۳۸۳/۸/٢٤ :: عيد همگی مبارک !
» ۱۳۸۳/۸/٢٠ :: حاجی باربی ( دو نقطه دی )
» ۱۳۸۳/۸/۱٦ :: الکلنگ بازی
» ۱۳۸۳/۸/۱٠ :: تو چی ميگی ؟؟؟
» ۱۳۸۳/۸/٥ :: جنده ... شرافت .... حرف حساب
» ۱۳۸۳/٧/۳٠ :: ممزی و مريضی ؟؟!!
» ۱۳۸۳/٧/٢٥ :: تو خری ؟؟؟
» ۱۳۸۳/٧/٢٠ :: ماه عسل من ؟؟!!!
» ۱۳۸۳/٧/۱٠ :: کوچولو ..... عيد ... بازم قرار
» ۱۳۸۳/٧/٧ :: يک روز من + معذرت خواهی ؟؟؟
» ۱۳۸۳/٧/٤ :: قرار وبلاگی + پروانه
» ۱۳۸۳/٧/۱ :: سلام دانش آموز
» ۱۳۸۳/٦/٢۸ :: يک متن ادبی يا بی ادبی ؟؟؟
» ۱۳۸۳/٦/٢۳ :: ممزی غوغا ميکنه !!!
» ۱۳۸۳/٦/۱٩ :: پسرک !!!
» ۱۳۸۳/٦/۱۳ :: حرف دلم با خودم !!!
» ۱۳۸۳/٦/٧ :: درد دل کوچولو !!!
» ۱۳۸۳/٦/۱ :: آخه چقدر ... ؟؟؟
» ۱۳۸۳/٥/٢٩ :: تعطیلات
» ۱۳۸۳/٥/٢٥ :: انتظار !!!
» ۱۳۸۳/٥/٢۱ :: آدمها
» ۱۳۸۳/٥/۱٥ :: حرفای گنده گنده
» ۱۳۸۳/٥/۱۱ :: قرار وبلاگی
» ۱۳۸۳/٥/٩ :: قرار وبلاگی (-:
» ۱۳۸۳/٥/۱ :: عنوان ندارد
» ۱۳۸۳/٤/۱۳ :: salam.... salam
» ۱۳۸۳/٤/٥ :: بابای کوچولو
» ۱۳۸۳/۳/٢٩ :: نمیتونم دل بکنم
» ۱۳۸۳/۳/٢٥ :: ما اومديم ...... ولی باز ميريم !!!
» ۱۳۸۳/۳/٢٢ :: اخبار ديروز (‌جشنواره ) !!!
» ۱۳۸۳/۳/۱٩ :: ایندفعه ديگه کم نوشتم !!!
» ۱۳۸۳/۳/۱٤ :: مثنوی مامور و « مورد » !!!
» ۱۳۸۳/۳/۱٠ :: بالاخره من اومدم
» ۱۳۸۳/٢/٢٧ :: اينم عکسهای قرار وبلاگی !!؟
» ۱۳۸۳/٢/٢٤ :: قرار های وبلاگی :دی
» ۱۳۸۳/٢/۱٩ :: من اومدم (‌دونقطه ٬ دی)
» ۱۳۸۳/٢/۱٢ :: بپا که کوتوله نمونی !!!
» ۱۳۸۳/٢/۸ :: حرفهايم با کوچولو
» ۱۳۸۳/٢/٥ :: باز هم کوچولو !!!
» ۱۳۸۳/۱/۳۱ :: معظل دوم ؟؟؟
» ۱۳۸۳/۱/٢۳ :: مبحث اول !!!
» ۱۳۸۳/۱/۱٧ :: دستهایش
» ۱۳۸۳/۱/۱٠ :: سفرنامه من + بازم کوچولو !!!!
» ۱۳۸۳/۱/٦ :: حرفهایم با کوچولو+ چند تا چیز !!!
» ۱۳۸۳/۱/٤ :: حرفهایم با کوچولو !!
» ۱۳۸۳/۱/۱ :: تبريکات عيد + ی داستان خوب !!!
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٧ :: چند تا خبر از اينور اونور !!!
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: حرفهايم با کــــــــوچولو !
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٠ :: بازم عاشقمـــــــــــــــــــی؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۸ :: توله سگهای فروشی
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: نامه شماره ۳
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٥ :: بازم کمــــــــــــــــــــــــــک !!!!!
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٥ :: عنوان ندارد !!!!!!
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۱ :: بازم صفحــه دير بالا مياد؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٠ :: کتـــــــــــــــابهای اينتــــــــــرنتی !!!
» ۱۳۸٢/۱٢/٧ :: نامه شماره ۲ !!!
» ۱۳۸٢/۱٢/٥ :: نامه عاشقانـــــــــــه ۱ !!!
» ۱۳۸٢/۱٢/۳ :: ما اومديم
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٦ :: بی عنوان
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٩ :: خانمهـــــــا آقایــــان
» ۱۳۸٢/۱۱/٥ :: تیتر ندارد
» ۱۳۸٢/۱۱/٤ :: تست میکنم
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٩ :: ادامه درسمون + وســـــــوسه؟؟؟
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٦ :: چند تاخبــــــــــــــــــر ؟؟؟
» ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ :: سیـــــــــــب
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٤ :: ممـــــــــــــزی= م ع ا ف=معــــــاف
» ۱۳۸٢/۱٠/۱۱ :: عنوان : مثل هميشه..... دعا کنيد!!!!!
» ۱۳۸٢/٩/٢۱ :: سنین خانمها !!!
» ۱۳۸٢/٩/۱۸ :: زندگی کن شاید ؟؟
» ۱۳۸٢/۸/۳٠ :: جزیره دور افتاده
» ۱۳۸٢/۸/٦ :: بخونيد ميفهميد ؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۸/٤ :: عنــــــــوان ندارد
» ۱۳۸٢/٧/٥ :: اينهم از تقدير مـــــــــا
» ۱۳۸٢/٦/٢٢ :: دعا کنيد برام .........ok ؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/٦/۱٢ :: آموزشيم به سر رسيد خدمت به آخر نرسيد ......
» ۱۳۸٢/٦/٧ :: وقایــــع اتفاقــــــــــــیه
» ۱۳۸٢/٥/۳۱ :: شمارش معکــــوس ؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/٥/٢۳ :: آنچه که در اين هفته بر مـــا گذشت
» ۱۳۸٢/٥/۱٦ :: چهار روز مرخصی در پادگان جواد نیـــا ؟؟؟!!!
» ۱۳۸٢/٥/٢ :: معرفی دوستان
» ۱۳۸٢/٤/٢٦ :: نميدونم چه عنوانی انتخاب کنم؟؟؟
» ۱۳۸٢/٤/۱٩ :: بالاخره اومدم
» ۱۳۸٢/٤/٩ :: یه خبر خوب
» ۱۳۸٢/٤/٤ :: حلالم کنید
» ۱۳۸٢/۳/٢۸ :: از شما خواهش می کنم
» ۱۳۸٢/۳/٢٦ :: نميدونم چی بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/٢٥ :: در کمال ناباوری بهمون مرخصی دادن ....هوررا..........
» ۱۳۸٢/۳/٢٥ :: عنوان ندارد!!!!!!!
» ۱۳۸٢/۳/٢۳ :: راستيييييييييييی!!!!!!!!!!!!!
» ۱۳۸٢/۳/٢۳ :: روز وداع ياران ؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/٢۱ :: چند تا خبر يادم رفت !!!!
» ۱۳۸٢/۳/٢۱ :: واکسن زدن ما رو نيگا کنين تو رو خدا !!!
» ۱۳۸٢/۳/٢٠ :: عجب وبلاگيه ٬ نـــــــــه ٬ بچه هــــــــا؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/۱٩ :: کلی خبر دارم براتون !!!!!
» ۱۳۸٢/۳/۱۸ :: نميدونم هنوز خبرم خوبه يا نه!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/۱٦ :: رسيدنم به خير !!!!
» ۱۳۸٢/۳/۱٢ :: سلام من دارم ميرم ولی بازم ميام !!!
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: بهترين تصور جايزه داره !!!!!!!
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: مظلــــــــــــــوم ........رضــــــــــــا غریــــــــب.......رضـــــــا
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: بازم ميام (اينجا نميشه چشمک زد) ؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: بگو لوگو کم داری بگو !!!
» ۱۳۸٢/۳/٩ :: من اومدم ولی يکم خسته!!!!!!!
» ۱۳۸٢/۳/۸ :: عنوان ندارم چی بگم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: بازم نظر !!!!!
» ۱۳۸٢/۳/٦ :: شما چی ميگي ؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٢/۳/٥ :: جوکهای بی مزه
» ۱۳۸٢/۳/٤ :: خبــــــــــــــرم پاک شد يکی ديگه گذاشتم !
» ۱۳۸٢/۳/٢ :: اينم مشکل مــــــــا !!!
» ۱۳۸٢/۳/۱ :: بجه ها متشکــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم !!!
» ۱۳۸٢/٢/۳۱ :: حلالم کنید
» ۱۳۸٢/٢/۳۱ :: هوای خانه چه دلگیر میشود گاهی !!!!!!!
» ۱۳۸٢/٢/۳٠ :: و اما بعد !!!
» ۱۳۸٢/٢/٢٩ :: شعر !!!!!
» ۱۳۸٢/٢/٢٩ :: مثـــــال نقـــــض
» ۱۳۸٢/٢/٢۸ :: دقت کردین ؟؟
» ۱۳۸٢/٢/٢٧ :: یه آهنگ توپ !!!
» ۱۳۸٢/٢/٢٧ :: کمک ...
» ۱۳۸٢/٢/٢٦ :: جون من نظر بدینا
» ۱۳۸٢/٢/٢٥ :: عنوان نداریم
» ۱۳۸٢/٢/٢٤ :: سلام
» ۱۳۸٢/٢/٢٢ :: سلام- اينو داشته باشين تا بعد
» ۱۳۸٢/٢/۱٦ :: داخل پرانتز
» ۱۳۸٢/٢/۱٦ :: خوش آمديد