کتـــــــــــــــابهای اينتــــــــــرنتی !!!

 

نگفتم يه آپديت خوب دارم ، کتاب خونهاش بياین؟؟؟؟ 04.gif

اينم آپديت من اميدوارم ازشون بهره کافی روببرين . 03.gif04.gif

تو زمينه های ديگه هم لينک کتاب اينترنتی يا همون E-Book دارم که با گذاشتن نظرات خوب شما منم ميزارمشون.03.gif10.gif

 

تاريخانجمن هاي شورايي در انقلاب مشروطيت(هما ناطق)
تاريخ ايران زمين(تاريخ ايران از دورترين دوران تا سال 628ميلادي)
تاريخ شاهنشاهي هخامنشي ـ نوشته‌ي ويل دورانت در تاريخ تمدن كتاب نخست فصل سيزده
ريشه‌هاي مذاهب شيعه و خوارج و سني در جوامع قبايلي عربستان ماقبل اسلام و چگونگي شكلگيري آنها بعد از گسترش اسلام در عراق و شام
نقش ايرانيان اسيرشده‌ي مقيم مدينه در ترور خليفه‌ي دوم، عمر ابن خطاب
جنبشهاي ضد فئودالي ايرانيان در اوائل خلافت عباسي
استادسيس، يوسف برم، مقنع، حمزه آذرك، بابك، مازيار

سابقه‌ي تاريخي اسكان عشاير و قبايل عرب در خوزستان
فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني
چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي
بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران
بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه‌ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود

نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران ـ خاندان صفوي ـ شيخ صفي الدين اردبيلي و تشكيل خانقاه ـ تبعيد شيخ جنيد صفوي به آناتولي و ارتباط او با تاتارهاي بكتاشي‌مذهب، تغيير مذهب شيخ جنيد در آناتولي، آشنائي تاتارهاي بكتاشي با آذربايجان، پيدايش شاه اسماعيل صفوي، ورود قزلباشان بكتاشي به ايران و تشكيل دولت صفوي ـ نقش قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني

شعر


شعر كلاسيكديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير
ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
ديوان اشعار انوري
ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
ديوان اشعار بابا طاهر
بابا طاهر عريان
ديوان اشعار پروين اعتصامي
ديوان اشعار جامي
ديوان اشعار حافظ
حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو
علاقه مندان به حافظ شيرازي همچنين مي توانند مجموعه آثار او(غزل ها- قصيده ها- قطعه ها –مثنوي ها - غزل هاي مشكوك)
را درسايت زير پيدا كنند:
www.hafez.com
همچنين:
حافظ (مجموعه مثنوي
حافظ (مجموعه قطعات
يا
ديوان حافظ
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
ديوان اشعار خاقاني
ديوان اشعار خواجوي كرماني
ديوان اشعار خيام
رباعيات خيام (از نسخه محمد علي فروغي
ترانه هاي خيام (صادق هدايت
ترانه هاي خيام (مجموعه رباعي ها به روايت صادق هدايت-به كوشش تورج ا قوچاني
يا
رباعيات خيام
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري با مقدمه ي صادق هدايت
ديوان اشعار دقيقي
ديوان اشعار رودكي
سروده هايي براي مولا علي (ع
ديوان اشعار سعدي
ديوان اشعار سنايي غزنوي
ديوان اشعارسيف فرقاني
ديوان اشعار شبستري
ديوان اشعار شهريار
ديوان اشعار شيخ بهايي
ديوان اشعار صائب تبريزي
ديوان اشعار عبيد زاكاني
ديوان اشعار عطار
ديوان اشعار فخرالدين عراقي
ديوان اشعار فرخي سيستاني
ديوان اشعار فردوسي
شاهنامه فردوسي
-شاهنامه فردوسي
ديوان اشعار فروغي بسطامي
ديوان اشعار محتشم كاشاني
ديوان اشعار مسعود سعد سلمان
ديوان اشعار ملك الشعراء بهار
ديوان اشعار منوچهري
ديوان اشعار مولوي
ديوان اشعار ناصر خسرو
ديوان اشعار نظامي
ديوان اشعار وحشي بافقي
ديوان اشعار هاتف اصفهاني


شعر نوين


مجموعه اشعار ه. ا. سايه
مجموعه اشعار سهراب دولتخواه(به كوشش تورج ا قوچاني
سهراب سپهري-هشت كتاب (مجموعه اشعار) (به كوشش تورج ا قوچاني)
كتاب الكترونيكي اشعار سهراب (مرگ ورنگ
ديوان اشعار سهراب سپهري


قو-مجموعه اشعار تورج قوچاني

احمد شاملونگراني هاي يك شاعر(احمد شاملو)

آهن ها واحساس
آهن ها واحساس
قطعنامه
قطع نامه
هواي تازه
هواي تازه
باغ آينه
باغ آينه
لحظه ها وهميشه
لحظه ها وهميشه
آيدا درآينه
آيدا درآينه
آيدا: درخت وخنجر وخاطره
آيدا:درخت وخنجر وخاطره
ابراهيم درآتش
ابراهيم درآتش
ققنوس درباران
ققنوس درباران
مرثيه هاي خاك
مرثيه هاي خاك
شكفتن درمه
شكفتن در مه
دشنه در ديس
دشنه در ديس
ترانه هاي كوچك غربت
ترانه هاي كوچك غربت
مدايح بي صله
مدايح بي صله
درآستانه
در آستانه
حديث بي قراري ماهان
كاشفان فروتن شوكران
23(شعر)مجموعه اشعار محمد رضا شفيعي كدكني

1)زمزمه ها
2)شبخواني
3)از زبان برگ
4)در كوچه باغهاي نشابور
5)مثل درخت درشب باران
6)از بودن وسرودن
7)بوي جوي موليان
يا

ديوان اشعار شفيعي كدكني


مهدي اخوان ثالث
1)زمستان
2)از اين اوستا
3)آخر شاهنامه
4)اشعار اصيل از اخوانفروغ فرخزاد
اسير
ديوار
عصيان
تولدي ديگر

يا
تولدي ديگر
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
يا
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان اشعار فروغ فرخزاد

ديوان اشعار سياوش كسرايي
ديوان اشعار حميد مصدق
ديوان اشعار فرخ تميمي
ديوان اشعار نادر نادر پور
مجموعه اشعار نيما يوشيج به كوشش تورج ا قوچاني
مجموعه اشعار خسرو گلسرخي
ديوان اشعار ابوالفضل زرويي نصرآبادي
عقربه ها دور گردباد-(شعر)-عليرضا بهنام
كتاب هاي شعر از اديب برومند(جبهه ملي)
مثنوي اصفهان
درد آشنا
فاجعه مرداد
حاصل هستي
پيام آزادي
راز پرواز

چطور بود؟؟؟؟؟؟03.gif04.gif09.gif

/ 2 نظر / 16 بازدید
yaC

چه باحال من دنبال يه شری از اين شعرا بودم! راستی شايد جمعه ديدمت!

sasan

حر ف نداره الی