يادش بخير


زاغکی رو درخت نشسته بود

چيز برگر می زد .

روبهی اومد و گفت

اي ول ! چه سری !

چه دمی !

عجب تريپ خفن سياهی !

مشکی رنگ عشقه

يه آواز بخون حال کنيم

زاغک ساندويچش رو زد زير بغلش و داد زد :

انرژی هسته ای حق مسلم ماست ! 04.gif

/ 47 نظر / 59 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشيد

کلاغام زير بغل دارن؟ ساندويچش بو گرفت ؟اه اه

مهشيد

ميبينم که چيز برگرم به هسته برميگرده و اينا.

الهام

سلام دوست من چی شده که ما بی خبر مونديم؟ البته من آدم سياسی ای نيستم ولی هميشه دوست دارم جز مطلعين باشم تا در اسرع وقت حضور بهم رسانم جهت نگه داشتن اون ساندويچ. يا حق.

ناهيد

خيلی قشنگ بود من که از خنده دارم خفه ميشم

پرنيا خانم

چی چرا؟

س

شيوه مدرن!!! زاغکي روي درختي نشسته بود و چيز برگر مي خورد ! روبهي آمد و گفت : ايول ، چه بالي ، چه دمي ، عجب تريپ سياه خفني ، مشکي رنگ عشقه ، يک آواز بخوان حال کنيم ! زاغک ساندويچش را زد زير بغلش و گفت : برو بچه من خودم کلاس پنجم

ر.موسوی

يه چند ساليه روباه با نردبون مياد و بالا و زاغ و چيزبرگر و می خوره به جاش انرژی هسته ای ميذاره