دسته گل

اون شب وقتی به خونه رسیدم دیدم همسرم مشغول آماده کردن شام است ، دست شو گرفتم وگفتم : باید راجع به یک موضوعی باهات صحبت کنم. اون هم آروم نشست و منتظرشنیدن حرف های من شد. دوباره سایه رنجش و غم رو توی چشماش دیدم.

اصلا نمی
دونستم چه طوری باید بهش بگم ، انگار دهنم باز نمی شد. هرطور بود باید بهشمی گفتم و راجع به چیزی که ذهنم رو مشغول کرده بود ، باهاش صحبت می کردم. موضوع اصلی این بود که من می خواستم از اون جدا بشم. بالاخره هرطور که بودموضوع رو پیش کشیدم ، از من پرسید چرا؟

اما وقتی از جواب دادن طفره رفتمخشمگین شد و در حالی که ازاتاق غذاخوری خارج می شد فریاد می زد : " تو مرد نیستی "

اون شب دیگه هیچ صحبتی نکردیم و اون دایم گریه می کرد و مثل باران اشک می ریخت ، می دونستم که می خواست بدونه که چه بلایی بر سر عشق مون اومده و چرا؟

اما به سختی می تونستم جواب قانع کننده ای براش پیدا کنم ، چرا که من دلباخته یک دختر جوان شده بودم و دیگه نسبت به همسرم احساسی نداشتم.
من و اون مدت ها بود که با هم غریبه شده بودیم من فقط نسبت به اون احساس ترحم داشتم. بالاخره با احساس گناه فراوان موافقت نامه طلاق رو گرفتم ، خونه ، 30درصد شرکت و ماشین رو به اون دادم. اما اون یک نگاه به برگه ها کرد و
بعد همه رو پاره کرد.

زنی که بیش از 10 سال باهاش زندگی کرده بودم تبدیل به یک غریبه شده بود و من واقعا متاسف بودم و می دونستم که اون 10 سال از عمرش رو برای من تلف کرده و تمام انرژی و جوانی اش رو صرف من و زندگی با من کرده ، اما دیگه خیلی دیر شده بود و من عاشق شده بودم. بالاخره اون با صدای بلند شروع به گریه کرد ، چیزی که انتظارش رو داشتم. به نظر من این گریه یک تخلیه هیجانی بود. بالاخره مسئله طلاق کم کم داشت براش جا می افتاد.

فردای اون روز خیلی دیر به خونه اومدم و دیدم که یک نامه روی میز گذاشته ! به اون توجهی نکردم و رفتم توی رختخواب و به خواب عمیقی فرورفتم. وقتی بیدار شدم دیدم اون نامه هنوز هم همون جاست ، وقتی اون رو خوندم دیدم شرایط طلاق رو نوشته.

اون هیچ چیز از من نمی خواست به جز این که در این مدت یک ماه که از طلاق ما باقی مونده بهش توجه کنم. اون درخواست کرده بود که در این مدت یک ماه تا جایی که ممکنه هر دومون به صورت عادی کنار هم زندگی کنیم ، دلیلش هم ساده و قابل قبول بود : پسرمون در ماه آینده امتحان مهمی داشت و همسرم نمی خواست که جدایی ما پسرمون رو دچار مشکل بکنه! این مسئله برای من قابل قبول بود ...
اما اون یک درخواست دیگه هم داشت : از من خواسته بود که بیاد بیارم که روز عروسی مون من اون رو روی
دست هام گرفته بودم و به خانه آوردم و درخواست کرده بود که در یک ماه باقی مونده از زندگی مشترکمون هر روز صبح اون رو از اتاق خواب تا دم در به همون صورت روی دست هام بگیرمو راه ببرم. خیلی درخواست عجیبی بود ، با خودم فکر کردم حتما داره دیونه می شه . اما برای این که آخرین درخواستش رو رد نکرده باشم موافقت کردم. وقتی این درخواست عجیب و غریب رو برای دوست دخترم تعریف کردم اون با صدای بلند خندید گفت : به هر باید با مسئله طلاق روبرو می شد ، مهم نیست داره چه حقه ای به کار می بره !

مدت ها بود که من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم تا روزی که طبق شرایط طلاق که همسرمتعیین کرده بود من اون رو بلند کردم و در میان دست هام گرفتم. هر دومون مثل آدم های دست و پاچلفتی رفتار می کردیم و معذب بودیم !  پسرمون پشت ما راه می رفت و دست می زد و می گفت: بابا مامان رو تو بغل گرفته راه می بره ! جملات پسرم دردی رو در وجودم زنده می کرد ، از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و از اون جا تا در ورودی حدود 10متر مسافت رو طی کردیم. اون چشم هاشو بست و به آرومی گفت: راجع به طلاق تا روز آخر به پسرمون هیچی نگو ! نمی دونم یک دفعه چرا این قدر دلم گرفت و احساس غم کردم. بالاخره دم در اون رو زمین گذاشتم ، رفت و سوار اتوبوس شد و به طرف محل کارش رفت ، من هم تنهاسوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. روز دوم هر دومون کمی راحت تر شده بودیم ، می تونستم بوی عطرشو استشمام کنم. عطری که مدتها بود از یادم رفته بود .

با خودم فکر کردم من مدتهاست که به همسرم به حد کافی توجه نکرده بودم . انگار سالهاست که ندیدمش ، من از اون مراقبت نکرده بودم . متوجه شدم که آثار گذر زمان بر چهره اش نشسته ، چندتا چروک کوچک گوشه چماش نشسته بود ، لابه لای موهاش چند تا تار خاکستری ظاهر شده بود ! برای لحظه ای با خودم فکر کردم : خدایا من با او چه کار کردم ؟!

روز چهارم وقتی اون رو روی دست هام گرفتم حس نزدیکی و صمیمیت رو دوباره احساس کردم. این زن
،زنی بود که 10 سال از عمر و زندگی اش رو با من سهیم شده بود. روز پنجم و ششم احساس کردم ، صیمیت داره بیشتر وبیشتر می شه ، انگار دوباره این حس زنده شده و دوباره داره شاخ و برگ می گیره . من راجع به این موضوع به دوست دخترم  هیچی نگفتم . هر روز که می گذشت برام آسون تر و راحت تر می شد که همسرم رو روی دست هام حمل کنم و راه ببرم ، با خودم گفتم حتما عضله هام قوی تر شده . همسرم هر روز با دقت لباسش رو انتخاب می کرد. یک روز در حالی که چند دست لباس رو در دست گرفته بود احساس کرد که هیچ کدوم مناسب و اندازه نیستند!

با صدای آروم گفت: لباسهام همگی گشاد شدن. و من ناگهان متوجه شدم
که اون توی این مدت چه قدر لاغر و نحیف شده و به همین خاطر بود که من اون رو راحت حمل می کردم ، انگار وجودش داشت ذره ذره آب می شد. گویی ضربه ای به من وارد شد ، ضربه ای که تا عمق وجودم رو لرزوند. توی این مدت کوتاه اون چقدر درد و رنج رو تحمل کرده بود ، انگار جسم و قلبش ذره ذره آب می شد. ناخود آگاه بلند شدم و سرش رو نوازش کردم. پسرم این منظره که پدرش ، مادرش رو در آغوش بگیره و راه ببره تبدیل به یک جزء شیرین زندگی اش شده بود. همسرم به پسرم اشاره کرد که بیاد جلو  و به نرمی و با تمام احساس اون رو در آغوش فشرد.

من روم رو برگردوندم، ترسیدم نکنه که در روزهای آخر
تصمیمم رو عوض کنم. بعد اون رو در آغوش گرفتم و حرکت کردم. همون مسیر هر روز ، از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و در ورودی.

دستهای اون دور گردن من حلقه شده بود و من به نرمی اون رو حمل می کردم ، درست مثل اولین روز ازدواج مون. روز آخر وقتی اون رو در آغوش گرفتم به سختی می تونستم قدم های آخر رو بردارم. انگار ته دلم یک چیزی می گفت: ای کاش این مسیر هیچ وقت تموم نمی شد!  پسرمون رفته بود مدرسه، من در حالی که همسرم در آغوشم بود با خودم گفتم : من در تمام این سالها هیچ وقت به فقدان صمیمیت و نزدیکی در زندگی مون توجه نکرده بودم.

 عروس دوماد و ببوس یالله

اون روز به سرعت به طرف محل کارم رانندگیکردم، وقتی رسیدم بدون این که در ماشین رو قفل کنم ماشین رو رها کردم ، نمی خواستم حتی یک لحظه در تصمیمی که گرفتم ، تردید کنم.

دوست دخترم  در رو باز کرد ، و من بهش گفتم که متاسفم ، من نمی خوام از همسرم جدا بشم!  اون حیرت زده به من نگاه می کرد ، به پیشانیم دست زد و گفت : ببینم فکر نمی کنی تب داشته باشی؟ من دستشو کنار زدم و گفتم: نه! ... متاسفم ، من جدایی رو نمی خوام ، این منم که نمی خوام از همسرم جدا بشم. به هیچ وجه نمی خوام اون رو از دست بدم.

زندگی مشترک من خسته کننده شده بود ، چون نه من و نه اون تا یک ماه گذشته هیچ کدوم ارزش جزییات و نکات ظریف رو در زندگی مشترکمون نمی
دونستیم. زندگی مشترکمون خسته کننده شده بود نه به خاطر این که عاشق هم نبودیم بلکه به این خاطر که اون رو از یاد برده بودیم.من حالا متوجه شدم که از همون روز اول ازدواج مون که همسرم رو در آغوش گرفتم و پا به خانه گذاشتم موظفم که تا لحظه مرگ همون طور اون رو در آغوش حمایت خودم داشته باشم. دوست دخترم انگار تازه از خواب بیدار شده باشه در حالی که فریاد می زد در رو محکم کوبید و رفت . من از پله ها پایین اومدم سوار ماشین شدم و به گل فروشی رفتم. یک سبد گل زیبا و معطر برای همسرم سفارش دادم.گل فروش ازم پرسید: چه متنی روی سبد گل تون می نویسید ؟

و من در حالی کهلبخند می زدم نوشتم : از امروز صبح ، تو رو در آغوش مهرم می گیرم و حمل می کنم ، تو رو با پاهای عشق راه می برم ، تا زمانی که مرگ ، ما دو نفر رو از هم جدا کنه ...08.gif

درسته ، جزئیات ظریفی توی زندگی ما هست که از اهمیت فوق العاده ای برخورداره ، مسائل و نکاتی که برای تداوم و یک رابطه ، مهم و ارزشمندند . این مسایل خانه مجلل ، پول ، ماشین و مسایلی از این قبیل نیست. این ها هیچ کدوم به تنهایی و به خودی خود شادی آفرین نیستند . پس در زندگی سعی کنید زمانی رو صرف پیدا کردن شیرینی ها و لذت های ساده زندگی تون کنید. چیزهایی رو که از یاد بردید ، یادآوری و تکرار کنید و هر کاری رو کهباعث ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی بیشتر و بیشتر بین شما و همسرتون می شه ، انجام بدید.

زندگی خود به خود دوام پیدا نمی کنه . این شما هستید که باید باعث تداوم زندگی تون بشید.

اگر لینک این داستان رو برای فرد دیگه ای نفرستید هیچ اتفاقی نمی افته ، اما یادتون باشه که اگه این کار رو بکنید شاید یک زندگی رو نجات بدید .08.gif08.gif08.gif


پ .ن :

1 -  هدف من از نوشتن مطلب قبلی ، هدف خاصی نبود ... فقط گرفتن بازخورد شما دوستان بود که ببینم چقدر از شماها یاد عشق میافتید  و  این رابطه رو بدون عشق عبس میدونید که خوب خوشبختانه نتیجش رو هم دیدم ...03.gif

2 -  بخاطر همین بهتر دونستم که مثل گذشته مطالبی بنویسم که بخش عشقش بیشتر باشه ... اینطوری شد که این شد !!! ... حالا یا داستان عشقولانه که توش یه نموره اشک شوق یا غم ، پا چشماتون جمع بشه یا اینکه با خوندنش عشق کنین و خلاصه یه جوری بپاشین به در و دیوار دیگه.04.gif09.gif

3 -  آهنگ وبلاگ رو هم بیشتر از چند شبه که ناخودآگاه با خودم زمزمه میکنم ... برا همین حال کردم تو وبلاگمم هم بزارم ... البته این زوج داستان بیشتر من و شما به :  " از اون شبای مهتابی " نیاز دارن ...09.gif
اون دسته گلی هم که به آب دادن همین پسرشون بود دیگه ... که امتحان داشت طفلک .... تو قسمت بعدیه داستان یه دخترم اضافه خواهد شد ( یه دسته گله دیگه ) ... 04.gif10.gif

قربون همتون ...53.gif08.gif53.gif
تا بعد ...08.gif

/ 73 نظر / 66 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شاهدخت سرزمین ابدیت

به هر حال خیلی داستان قشنگی بود مثه همیشه[نیشخند] مثه خودت[نیشخند] بازم عیدت مبارک فعلا[گل][شوخی]

دناتا

عیدت مبارک ممز امیدوارم امسال برات پر از شادی و خوشی باشه[گل]

محمد عرب احمدی

وبت با ای دی اس ال 512 پنج دقیقه!! طول کشید تا بالا اومد!!! یه فکری به حالش بکن.. این که این همه جنگولک بازی از سروگوشش آویزون کنی خیلی مهم نیستااااا .. کاربر میاد نوشته رو بخونه فقط [عینک][زبان][خجالت][نیشخند][چشمک][ماچ][گل]

مهدی بوترابی mehdi boutorabi

سال نو مبارک ... عیدی دیجیتال بنده را گرچه اندک است بپذیرید[گل][گل][گل][نیشخند][گل] هر روزتان نوروز باد.[نیشخند]

شهره

[تایید]سلام و هزاران دسته گل برای آقا محمد رضا نویسنده این داستانهای زیبا مایل به تبادل لینک با شما هستم در صورت امکان اطلاع دهید ضمنا سال نو خیلی مبارک[گل]

عسل

منو یادت اومد؟[سوال] http://honey_skygirl.persianblog.ir/

حمیده

سلام موفق و پاینده باشید.[گل]